1. INTERDENTIS – Este o clinică privată care furnizează servicii de sănătate, localizată în Orașul Pașcani. Onorează servicii medicale de calitate, atât din domeniul Medicinei Generale, Medicinei Dentare, dar și specifice Laboratorului de Analize Medicale.

Websiteul oficial www.interdentis.ro oferă vizitatorilor posibilitatea de a accesa informații privind serviciile oferite de Interdentis sau știri, articole medicale de mare interes. Mai mult, websiteul oferă o serie de facilități utilizatorilor în scopul simplificării

interacțiunii dintre pacient și rețeaua Interdentis, precum accesul la rezultatul analizelor medicale efectuate în cadrul laboratorului nostru de analize medicale.

Utilizarea (în orice mod) a site-ului sau accesul la serviciile oferite prin intermediul websiteului www.interdentis.ro, presupune implicit acceptarea acestor Termenii și Condiții de utilizare, cu toate consecințele ce decurg din acceptarea acestora.

În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile expuse, în integralitate, vă rugăm să nu accesați websiteul sau serviciile noastre online.

 

 1. TERMENI ȘI CONDIȚII – GENERALE
 2. Prezentare generală

www.interdentis.ro este websiteul care interconectează calitatea medicală, tehnologia și oamenii. Ne dezvoltăm permanent, stabilind standarde în sistemul medical pentru a oferi soluții medicale cât mai adaptate nevoilor pacienților noștri.

Prin intermediul websiteului www.interdentis.ro încercăm să oferim utilizatorilor o experiență mai plăcută și o interacțiune mai facilă cu serviciile medicale pe care le oferim.

Astfel, utilizatorii website-ului au posibilitatea să:

– solicite o programare;

– acceseze rezultatele analizelor medicale;

– obțină informaţii despre serviciile medicale oferite de către Clinica Interdentis precum şi accesul la articole şi informaţii medicale.

Articolele şi informaţiile medicale publicate pe websiteul www.interdentis.ro sunt realizate şi verificate de către o echipă de medici specialiști ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Interdentis. Scopul acestora este de a oferi informaţii științifice şi de specialitate medicală, realizate într-un limbaj accesibil oricărui pacient şi care să fie folosite ca instrumente în înțelegerea diverselor boli sau a diverșilor termeni medicali. Subliniem faptul că informaţiile cu caracter medical furnizate prin intermediul acestui site nu pot substitui consultul medical direct sau recomandările şi tratamentul date de medicul dvs. şi nici nu pot substitui un diagnostic pus în baza investigaţiilor şi a analizelor dvs. medicale. În cazul în care sunteți îngrijorat de starea dvs. de sănătate, vă sfătuim ca, pe lângă informaţiile obţinute prin intermediul websiteului www.interdentis.ro, să consultați fie medicul dvs., fie unul dintre medicii noștri specialiști pentru a obține un diagnostic cât mai exact. Acest website trebuie utilizat doar în scopul obținerii de informații generale pentru înțelegerea cât mai bună a stării dvs. de sănătate.

Accesarea sau vizitarea în continuare a websiteului www.interdentis.ro, a oricărei pagini din aceasta și/sau utilizarea unui serviciu disponibil prin intermediul său precum și a oricărei componente a acestuia constituie o confirmare expresă și necondiționată a faptului că Utilizatorul a înțeles că sfaturile și opiniile din website nu înlocuiesc și nu reprezintă un diagnostic medical.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor prezentate pe această pagină, se prezumă că aveți vârsta de minim 18 ani și capacitate deplină de exercițiu conform legilor României.

Același lucru se prezumă și în cazul în care consimțiți utilizarea site-ului nostru de către minorii dumneavoastră.

Noi, Cabinet “INTERDENTIS” – Societate Civilă Medicală, denumiți în continuare ”administratori ai websiteului” www.interdentis.ro, oferim servicii medicale integrate, fondate pe o structură complexă aflată într-o continuă dezvoltare.

Informații despre Interdentis

Cabinet “INTERDENTIS” – Societate Civilă Medicală are sediul în Pașcani, jud. Iași, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 30, Bl. I, Parter și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. 604058 /12.01.2003.

Date de contact: 0720.532.540, 0232.761.733 | secretariat@interdentis.ro

 

 1. Termeni și definiții

În prezentul document următorii termeni vor fi definiți și interpretați astfel :

Websiteul – reprezintă orice pagină web (website, landing page, subdomeniu etc.) deținută, administrată sau aflată sub controlul Interdentis (ex. site-ului www.interdentis.ro) sau pusă la dispoziție de un partener terț al Administratorului websiteului.

Administratorul websiteului – înseamnă în continuare Cabinet “INTERDENTIS” – Societate Civilă Medicală 

Serviciul – înseamnă orice serviciu oferit prin intermediul websiteului și/sau orice modul sau componentă a acestuia.

Utilizatorul – înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează websiteul, care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv un Serviciu disponibil în website.

Profesioniștii – medici/specialiști în sănătate/furnizori de servicii medicale care au fost autorizați să furnizeze servicii medicale în numele Interdentis.

Recomandări medicale – informații generale în legătură cu anumite afecțiuni de natură medicală care nu trebuie interpretate în sensul în care ar reprezenta un consult medical de specialitate.

Diagnostic prezumtiv – Reprezintă suspiciunea existenței unei anumite afecțiuni și este stabilit în baza tabloului clinic prezent, a simptomelor subiective, a examenului obiectiv, a istoricului bolii, antecedentelor personale și heredo-colaterale, adică a anamnezei. Acest diagnostic poate fi confirmat sau infirmat prin investigații clinice și paraclinice suplimentare

Asiguratori – Companii cu care Interdentis a încheiat acorduri de colaborare în scopul decontării serviciilor medicale în baza poliței de asigurare de sănătate încheiată între Asigurător și Utilizatorul websiteului.

 1. Modificarea termenilor și condițiilor

Interdentis își rezervă dreptul de a modifica, adăuga, desființa prezenta politică în orice moment, prin publicarea politicii modificate în secțiunea „Termeni și Condiții” a websiteului. Utilizatorii au obligația de a verifica permanent secțiunea „Termeni și Condiții” pentru a se asigura că sunt în cunoștință de cauză cu privire la actualizarea sau modificarea condițiilor.

Exceptând situațiile în care se specifică în mod expres altfel, modificarea Termenilor și Condițiilor este de imediată aplicabilitate. Dacă se utilizează în continuare websiteul, acceptul Utilizatorului se va considera ca fiind manifestat în mod tacit.

În cazul unei divergențe apărute între Utilizator și Interdentis în legătură cu versiunea publicată a documentului, aplicabilă este ultima versiune publicată.

 1. Dreptul de proprietate intelectuală

Conținutul websiteului Interdentis: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate constituie proprietatea INTERDENTIS sau aceasta are un drept legal de a le utiliza şi este apărat de legislația națională și internațională privind proprietatea intelectuală şi industrială și, în mod special, de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Interdentis oferă acces liber la websiteul său şi autorizează Utilizatorii să vizualizeze şi să preia informaţii postate în website doar în scopuri personale, non-comerciale.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea sau revinderea unei părți a materialelor, accesul sau folosirea informațiilor şi a materialelor într-un mod ce nu respectă dispozițiile legislației românești sau internaționale privind dreptul de autor şi proprietate intelectuală implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Administratorul websiteului poate oferi Utilizatorului, printr-un acord scris, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al websiteului, în scopuri comerciale.

Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale websiteului.

Utilizarea în websiteului Interdentis a oricărui nume de marca înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă.

Este strict interzisă încărcarea pe websiteul Interdentis a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori, care, ar putea discrimina orice persoană în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

Orice încălcare a Termenilor și Condițiilor va avea ca rezultat încetarea Serviciilor pentru dumneavoastră şi suportarea consecințelor de ordin financiar.

Pentru sesizări vă rugăm să raportați eventuala încălcare a dreptului de autor sesizată în websiteul Interdentis, la adresa secretariat@interdentis.ro.

 1. Erori, Inexactități și alte Omiteri

Ocazional, există posibilitatea ca informații prezente pe websiteul nostru să conțină erori de redactare sau editare, inexactități sau omiteri care ar putea fi asociate cu descrierile Serviciilor, prețuri, promoții, oferte speciale, timpuri de furnizare și disponibilități. Ne rezervăm dreptul de a corecta aceste erori, inexactități și omiteri, totodată să schimbăm ori să actualizăm informații sau să anulăm cererile dvs. dacă există detalii în Servicii ori în site-uri partenere Interdentis și/sau aflate sub controlul Interdentis, care sunt inexacte, în orice moment, fără notificare prealabilă (inclusiv după ce o cerere în acest sens a fost recepționată).

 1. Consimțământ parental

Nu colectăm cu bună știință informații personale de la utilizatorii minori. Dacă descoperim că un utilizator are sub 18 ani și ne-a furnizat informații personale, vom întreprinde pașii necesari pentru a elimina aceste informații și pentru a șterge istoricul accesului pe website.

În cazul în care ați solicitat un Serviciu (ex. Acces Rezultate Analize) pentru un pacient cu vârsta sub 18 ani, respectivul serviciu se realizează doar cu consimțământul expres al unui părinte/ tutore legal.

Dacă aflați că minorul (copilul dumneavoastră minor cu vârsta sub 18) ne-a furnizat informații cu caracter personal fără ca dvs. să fi consimțit, vă rugăm să ne contactați la secretariat@interdentis.ro.

 1. Limitările tehnologice

Serviciile online oferite de websiteul Interdentis pot fi utilizate sau accesate de către Utilizatori/ rofesioniști prin intermediul interfeței web proprii sau prin intermediul unei interfețe web furnizată de un terț și pot fi accesate de pe orice calculator de tip desktop sau de pe dispozitive mobile de tip laptop, smartphone sau tabletă atâta timp cât beneficiază de o conexiune la internet, fără a fi necesară descărcarea și instalarea unei aplicații dedicate.

Accesul Rezultatele Analizelor

Pentru a avea acces la facilitățile oferite Utilizatorilor care accesează websiteul, vizitatorii trebuie să acceseze secțiunea dedicată, folosind codul de probă și codul de pacient primit în momentul achitării analizelor medicale. Datele de acces sunt unice, specifice fiecărei recoltări.

Vă încurajăm să raportați prompt la adresa de e-mail secretariat@interdentis.ro orice problemă tehnică întâmpinați care poate conduce la imposibilitatea accesării websiteului sau a oricărei funcții a acestuia.

Websiteul Interdentis poate fi supus unor evenimente care ar putea duce la oprirea, temporară sau permanentă, a furnizării către Utilizatori a Serviciilor sau a oricăror caracteristici conexe. Ne rezervăm dreptul de a nu notifica aceste evenimente, utilizatorii fiind singurii responsabili pentru orice consecințe care pot apărea de pe urma lor.

Deoarece websiteul Interdentis este într-o continuă dezvoltare tehnică, pot exista unele erori, discrepanțe sau orice alte probleme care pot împiedica activitățile Utilizatorului sau a Profesionistului. Vă rugăm să trimiteți feedback-ul și să ne contactați la secretariat@interdentis.ro cât mai curând posibil în cazul în care apar asemenea situații.

Trebuie remarcat faptul că, odată ce trimiteți feedback sau orice astfel de mesaje, acestea vor deveni proprietatea Interdentis prin cesiune fără limite geografice, fără limite temporale, complet, exclusiv.

 1. Utilizări interzise ale serviciilor

Nu sunteți autorizat să folosiți websiteul Interdentis sau conținutul acesteia pentru următoarele:

a) orice acțiune ilegală;

b) să solicitați altor persoane să pornească sau să participe în acțiuni ilegale;

c) să încălcați legile internaționale, naționale, locale, regulamente, hotărâri, ordonanțe,ordine, naționale sau locale ș.a.;

d) să încălcați sau să nu respectați drepturile noastre de proprietate intelectuală ori ale altora;

e) să hărțuiți, abuzați, insultați, răniți, defăimați, calomniați, denigrați, intimidați sau să discriminați pe criterii de sex, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, naționalitate sau dizabilitate;

f) să publicați informații false sau să induceți în eroare intenționat prin informațiile furnizate;

g) să publicați sau să transmiteți viruși informatici sau orice tip de cod malițios care ar putea afecta funcționalitățile sau operațiunile websiteului Interdentis sau ale site-urilor partenere și/sau aflate sub controlul Interdentis;

h) să colectați sau să monitorizați informațiile personale ale altora;

i) să înșelați, să acționați într-o infracțiune virtuală folosind diferite metode interzise la nivel național și/sau internațional;

j) pentru orice scopuri obscene sau imorale;

k) să atacați sistemele de securitate ale websiteului Interdentis ori ale site-urilor sau aplicațiilor partenere sau aflate sub controlul Interdentis.

Ne rezervăm dreptul de a vă opri fără ezitare accesul la Serviciile websiteului Interdentis ori Serviciile site-urilor partenere sau aflate sub controlul Interdentis pentru încălcarea oricăror acțiuni menționate în Termeni și Condiții.

 1. Răspunderea în utilizarea websiteului Interdentis

9.1. Răspunderea Utilizatorului

Utilizatorul va fi deplin responsabil pentru orice conținut sau informații date, înregistrate, postate, transmise, afișate sau transmise prin intermediul websiteului

Interdentis sau prin intermediul unui alt website utilizat de Interdentis în furnizarea Serviciului.

Utilizatorul trebuie să fie conștient că furnizarea unor informații inexacte, incomplete sau eronate pot avea un impact asupra evaluării stării de sănătate a

Utilizatorului.

Utilizatorii nu trebuie sa își fundamenteze acțiunile viitoare pe sfaturile medicale furnizate de Interdentis prin intermediul articolelor, știrilor, materialelor video publicate în website, întrucât acestea sunt doar sfaturi și nu reprezintă un diagnostic medical. Serviciile online puse la dispoziție de Interdentis sunt destinate să ofere o simplă îndrumare și nu constituie soluție medicală sub nicio formă.

Orice acțiune, de orice natură, întreprinsă de Utilizator în urma sfaturilor primite de la Profesioniștii Interdentis nu poate atrage sub nicio formă răspunderea Interdentis.

Astfel, Administratorul websiteului nu poate fi considerat răspunzător pentru niciun prejudiciu/pierdere de orice fel, suferite de Utilizator ca urmare a sfaturilor Profesioniștilor.

Utilizatorul certifică Administratorul websiteului că are cel puțin 18 ani prin simpla acceptare a acestor Termeni și condiții. Utilizatorul certifică, de asemenea, prin simpla acceptare a acestor Termeni și condiții, că potrivit prevederilor legale în materie are dreptul să utilizeze Serviciile și să acceseze paginile aferente Serviciului și își asumă responsabilitatea completă pentru alegerea și utilizarea Serviciului.

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității și securității informațiilor. Folosirea oricăror informații furnizate prin intermediul Serviciilor va fi făcută de Utilizator în întregime pe propria răspundere.

9.2. Răspunderea Profesioniștilor

Administratorul websiteului se asigură că toți Profesioniștii care vor fi implicați în furnizarea unui Serviciu sunt specializați și acreditați în vederea furnizării serviciului medical solicitat de Utilizator.

Profesioniștii recunosc și sunt de acord că nu vor comunica în niciun fel unui terț informații despre Utilizatori și că sunt pe deplin responsabili de toate acțiunile proprii întreprinse în vederea furnizării unui Serviciu, în special atunci când aceste acțiuni nu sunt autorizate de către cadrul legal.

Profesioniștii au obligația de a oferi recomandări medicale strict în limita competențelor/specializărilor lor, în conformitate cu standardele și practicile uzuale cu privire la actul medical și în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

Responsabilitatea actului medical revine în exclusivitate Profesionistului care a efectuat serviciul medical aferent, culpabilitatea fiind stabilită conform actelor normative, în vigoare, în domeniu.

 1. Reacții adverse și rezultate nedorite

Informațiile oferite prin intermediul websiteului Interdentis sunt doar de natură educațională și informativă și nu pot fi considerate, în nicio situație, ca fiind echivalente unor consultații sau analize medicale de specialitate.

Evaluarea stării de sănătate/a afecțiunilor semnalate se va realiza strict în baza informațiilor furnizate de Utilizator. Profesioniștii nu sunt responsabili pentru

recomandările medicale realizate în baza unor informații inexacte sau eronate comunicate de Utilizator.

Atât Administratorul websiteului cât și Profesioniștii recomandă consultarea în persoană a unui medic specialist în vederea realizării investigațiilor clinice și paraclinice care au ca obiectiv definirea stării patologice a unui pacient.

 1. Drepturi de eliminare a informațiilor

Prin prezenta confirmați și sunteți de acord că toate informațiile furnizate în vederea evaluării parametrilor medicali sunt corecte, actuale și complete. În plus, sunteți de acord să actualizați toate informațiile de fiecare dată când există o schimbare, astfel încât acestea să rămână corecte, actuale și complete.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda, șterge, limita sau sancționa în alt mod orice Utilizator, conform prevederilor din prezentul document, în cazul în care constatăm o încălcare sau o suspiciune de încălcare de către Utilizator a Termenilor și condițiilor de utilizare a websiteului.

De fiecare dată când Utilizatorul consideră că există suspiciuni cu privire la utilizarea frauduloasă a datelor sale, acesta trebuie să raporteze imediat și precis acest lucru contactându-ne la secretariat@interdentis.ro.

 1. Limitarea Răspunderii

Administratorul websiteului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al websiteului Interdentis sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori.

Administratorul websiteului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul websiteului Interdentis sau pentru conținutul oferit de către Utilizatori și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvențe, modul al conținutului de pe websiteul Interdentis sau din imposibilitatea utilizării acestora, indiferent de cauză ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului websiteului Interdentis .

Administratorul websiteului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în websiteul Interdentis și va încerca sa corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul websiteului nu oferă nicio garanție că informațiile și recomandările medicale furnizate prin intermediul Serviciilor sunt adecvate stării de sănătate sau nevoilor Utilizatorilor. În consecință, Utilizatorii nu trebuie sa își fundamenteze acțiunile viitoare pe recomandările medicale furnizate prin intermediul Serviciilor, sau pe un diagnostic prezumtiv, întrucât un diagnostic medical necesită întotdeauna consultarea în persoana a unui medic specialist. Nu neglijați sau nu amânați niciodată consultația medicala de specialitate din cauza informațiilor obţinute prin intermediul Serviciilor.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și de faptul că orice servicii oferite prin intermediul websiteului sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul websiteului nu poate fi tras la răspundere cu privire la orice informații și date din conținutul websiteului, inclusiv, dar fără a fi limitat, la cele privind textul, imaginile, secvențele video, sau orice altă activitate legată de utilizare, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul websiteului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări,

disfuncționalități sau erori în funcționarea websiteului (sau websiteurilor unor Parteneri terți, utilizate de Administratorul websiteului în vederea furnizării unui Serviciu), în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului websiteului.

În cazurile de forță majoră, Administratorul websiteului și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere.

Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează, la cazurile prevăzute de lege precum și la erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului websiteului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, viruși informatici, atacuri informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele websiteului Interdentis, erorile de operare, greva etc.

Administratorul websiteului nu va fi răspunzător pentru afectarea sănătății, deces sau pierdere suferită de Utilizator datorită faptului că furnizarea unui Serviciu a fost întârziată, oprită sau împiedicată din rațiuni de Forță Majoră.

Administratorul websiteului nu va fi răspunzător pentru afectarea sănătății, deces sau pierdere suferită de Utilizator provenind din asistență medicală oferită în afara rețelei Interdentis, de terți pe baza trimiterii scrise a Profesionistului Interdentis.

Nerespectarea de către Utilizator a obligațiilor sale/instrucțiunilor medicale primite, determinate de prestarea unui Serviciu nu-l face pe Administratorul websiteului răspunzător pentru nicio pretenție sau acțiune introdusă sau instituită împotriva Administratorul websiteului de Utilizator, sau oricare alt terț.

Administratorul websiteului, Profesioniștii, precum și orice alte părți implicate în crearea, dezvoltarea și funcționarea websiteului nu sunt responsabile pentru daunele indirecte, conexe, specifice și/sau determinate prin utilizarea websiteului, cum ar fi, dar fără a se limita la:

a) întreruperea serviciilor pentru orice perioadă de timp;

b) erori sau probleme de ordin tehnic;

c) probleme sau consecințe legate de utilizarea directă sau indirectă a websiteului;

d) răspuns întârziat sau lipsa unui răspuns pentru orice mesaj, cerere sau raport trimis prin intermediul sistemului de comunicare audio-video (videocall);

e) daune fizice sau emoționale cauzate în timpul utilizării websiteului sau a oricărei componente a acesteia;

f) vătămare corporală sau stres emoțional cauzată de sau aferentă în orice mod prin utilizarea Serviciilor websiteului

 1. Prelucrarea datelor personale

Orice interacțiune între Clinica Interdentis și un pacient sau un Utilizator implică o prelucrare de date cu caracter personal. Prin completarea datelor dvs. în chestionarele disponibile în site, prin trimitea de solicitări către Interdentis, prin contactarea noastră prin orice mijloace (formular contact, email, telefonic, recenzii, etc.) sau pe parcursul furnizări unui Serviciu, înțelegeți că datele dvs. personale vor fi incluse în baza noastră de date și că vor fi prelucrate în temeiul acordului electronic dintre părți (Termeni și condiții), pentru a putea răspunde solicitărilor dvs., pentru a vă furniza Serviciul pe care l-ați solicitat, pentru a

îmbunătăți produsele și serviciile noastre. Pentru orice detalii ce țin de prelucrarea datelor personale prin intermediul websiteului vă rugăm sa citiți Politica de confidențialitate.

Vă vom trimite informații despre update-urile referitoare la websiteul nostru și Serviciile pe care vi le oferim, dacă sunteți deja înregistrat în websitul nostru și doar în cazul în care considerăm că aceste informații vă pot interesa în mod deosebit. Exista însă și posibilitatea să vă transmitem oferte personalizate în cazul în care sunteți utilizator a unuia dintre Serviciile oferite prin intermediul websiteului, fără ca dvs. să vă fi abonat la newsletter (existând o relație contractuala de utilizare a websiteului), având la bază interesul nostru legitim în scopuri de marketing și publicitate (art. 6/1/f din GDPR).

Nu aveți dreptul să folosiți adrese de e-mail/conturi de social media false, pretinzând că sunteți altcineva decât cine sunteți, ori să încercați să induceți în eroare Administratorul websiteului sau Profesioniștii, în legătură cu originea oricăror comentarii.

Sunteți direct responsabil pentru orice comentariu publicați și pentru acuratețea informațiilor publicate. Administratorul websiteului nu este responsabil și nu își va asuma nici o răspundere pentru orice comentariu publicat de către dumneavoastră sau o terță parte.

 1. Utilizarea cookie-urilor

Websiteul Interdentis folosește cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conținând informaţii despre utilizator. Pentru a afla mai multe informații despre cum sunt utilizate cookie-urile pe websiteul noastră, vă rugăm să accesați Politica de cookie.

 1. Securitatea datelor

Înțelegem cât de importantă este securitatea datelor personale și luăm măsurile necesare pentru a proteja Utilizatorii websiteului nostru și alte persoane ale căror date le prelucrăm, de accesul neautorizat al datelor personale, precum și de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată a datelor pe care le utilizăm în scopul furnizării Serviciilor. Enumerăm câteva dintre măsurile tehnice și organizatorice de securitate implementate:

a) Politici dedicate. Adoptăm și revizuim constant practicile și politicile interne de prelucrare a datelor personale (inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate), pentru a ne proteja sistemele de un eventual acces neautorizat sau alte posibile amenințări la securitatea acestora. Aceste politici sunt supuse unor verificări constante, pentru a ne asigura că respectăm cerințele legale și că sistemele funcționează în mod adecvat.

b) Restrângerea accesului la date. Încercăm să restrângem cât mai mult accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm. Astfel, datele dvs. pot fi accesate doar de persoane care au nevoie să acceseze aceste date pentru a le prelucra în scopul furnizării Serviciilor. Toate informațiile despre Utilizatori sunt confidențiale. Doar Profesioniștii cărora li se vor atribui cererile dvs. au acces la datele de identificare și medicale ale Utilizatorilor. Profesioniștii sunt supuși unor obligații stricte de confidențialitate.

c) Măsuri tehnice specifice. Utilizăm tehnologii care să asigure securitatea clienților noștri, încercând întotdeauna să implementăm cele mai optime soluții pentru protecția datelor. De asemenea, facem back-up-uri periodice de date pentru a le putea recupera în cazul unui eventual incident și avem implementate proceduri de audit periodice în privința securității echipamentelor folosite.

d) Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

 1. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Orice tentativă de acces neautorizat la site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente. Orice conflict apărut între website și Utilizatori se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale românești din domeniu, iar soluționarea conflictelor este de competența instanțelor de judecată din România.

 1. Detalii despre Acordul de furnizare servicii online

Accesul pentru rezultatele analizelor medicale de către Utilizator în websiteul Interdentis sau programarea unui Serviciu implică un Acord de furnizare servicii online („Acord”), agreat prin mijloace electronice între Utilizator și website. Acordul va fi compus din următoarele documente:

– Formular vizualizare rezultate analize website, dobândit fizic în urma achiziționării serviciilor medicale/solicitarea unei programări;

– Confirmarea programării telefonic/prin email/prin SMS;

– Termenii și condițiile generale de utilizare a websiteului

Termenii și condițiile generale de utilizare a websiteului vor sta la baza Acordului. Solicitarea înregistrării în websiteul Interdentis sau solicitarea unei programări implică o acceptare completă a Termenilor și condițiilor de către Utilizator. Prezentul Acord intră în vigoare odată ce înregistrarea în website/programarea pentru un serviciu furnizat de Interdentis a fost confirmată. Confirmarea se face electronic (e-mail).

Valabilitatea Acordului se încheie dacă pacientul solicită ca date sale de acces să fie șterse din istoricul website-ului sau să devină invalide. Datele de acces ale analizelor medicale sunt valabile până când documentul rezultatelor va fi șters din arhiva websiteului. Vă recomandăm să protejaţi şi să nu dezvăluiţi nimănui datele de acces pentru rezultatele analizelor medicale. Administratorul websiteului nu va cere niciodată parola conturilor dumneavoastră prin mesaje, prin poşta electronică sau telefon. Administratorul websiteului nu este și nu va fi legal responsabil în niciun caz şi pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în site. Pentru a afla informaţii detaliate şi complete despre serviciile puse la dispoziţie de administrator site, puteţi să vă adresaţi reprezentanţilor acestora fie telefonic, fie în scris, utilizând datele de contact puse la dispoziţie de către administratorul websiteului, la secţiunea de contact dedicată.

Administratorul websiteului se obligă să:

a) asigure calitatea serviciilor oferite prin websiteul;

b) furnizeze serviciile comandate de Utilizator și confirmate de către Administratorul websiteului;

c) informeze Utilizatorul în situația întârzierii sau imposibilității asigurării furnizării Serviciilor comandate în totalitate sau parțial;

d) dețină toate autorizațiile și avizele necesare desfășurării activității de asistență medicală generală și specializată, iar personalul medical care realizează serviciile medicale acționează potrivit competențelor deținute;

e) păstreze confidențialitatea informațiilor referitoare la Utilizator, pe care le dobândește în executarea Serviciului;

f) execute Serviciile în deplină cunoștință de cerințele profesiei medicale. Aceste obligaţii vor fi executate cu diligență, în conformitate cu rigorile profesiei medicale;

g) ia toate măsurile necesare pentru protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 (GDPR);

h) organizeze și să asigurare, în condițiile prevăzute de legislația în materie și ale Termenilor și Condițiilor generale de utilizare a websiteului, Serviciile comandate.

Utilizatorul se obligă să:

a) ia la cunoștință Termenii și Condițiile de utilizare ale websiteului Interdentis și recunoaște că a fost de acord cu ele în momentul înregistrării contului / solicitarea programării unui Serviciu și implicit activarea acestui Acord;

b) efectueze plata aferentă Serviciului solicitat, înainte de a beneficia de serviciul respectiv;

c) furnizeze Profesioniștilor, la cererea acestora, orice informaţii sau documente privind starea de sănătate, considerate a fi necesare în scopul executării de către Profesionist a obligațiilor sale cu privire la furnizarea Serviciului.

Limitarea Răspunderii în aplicarea Acordului

Interdentis nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagubă apărută prin folosirea eronată a Serviciilor.

Forța majoră. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale conform prezentului Acord, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

 1. Furnizarea serviciilor

Aspecte generale

Programarea unui serviciu medical prin intermediul websiteului Interdentis este considerată a fi realizată doar dacă aceasta a fost confirmată în scris, prin email sau SMS, de către Interdentis.

Vă rugăm ca, în cazul în care ați efectuat o programare, dar din diverse motive nu veți putea da curs acesteia, să ne comunicați acest lucru, cu minim 24 de ore înainte de data la care era programat serviciul, în vederea reprogramării.

În cazul în care un pacient înregistrează 4 anulari succesive, la a 4-a solicitare de reprogramare a unui Serviciu acesta va fi nevoit să achite din nou integral serviciul pentru care a solicitat reprogramarea.

Prețurile serviciilor noastre pot fi schimbate în orice moment și fără notificări.

Prețurile afișate pe site ale Serviciilor noastre sunt în RON și includ TVA.

Nu vom fi răspunzători în fața dumneavoastră ori a oricărui terț pentru modificările aduse, schimbările de prețuri, suspendarea sau încetarea anumitor sau a mai multor Servicii.

Prețul final se poate modifica, dacă se dovedește că a fost afișat greșit pe site, dintr-o eroare neprevăzută a sistemului, caz în care cumpărătorul va fi anunțat telefonic sau prin e-mail (conform prevederilor art. 1.665 C. civ.).

Prețul total al unei consultații sau ședințe de tratament poate suferi modificări în cazul în care pacientul prezintă o stare clinică ce necesită ecografie sau un alt serviciu medical în plus față de cel menționat la momentul programării, realizat cu acordul acestuia.

Ne rezervăm dreptul ca în orice moment să modificăm ori să întrerupem anumite sau mai multe Servicii (ori orice parte sau conținut din websiteul Interdentis).

Cu toate cele menționate în cuprinsul acestui capitol, promitem să menținem un standard ridicat al Serviciilor și să practicăm o politică de preț corectă, conform pieței de nișă.

Accesarea rezultatelor analizelor

Persoanele ale căror probe biologice au fost recoltate în vederea efectuării de analize în cadul Laboratorului de Analize Medicale ”Karsus Medical” care activează sub brandul Interdentis, pot vizualiza rezultatul analizelor accesând secțiunea „Rezultate Analize Medicale” din websiteul www.interdentis.ro, introducând codul de probă și codul de pacient.

Rezultatele analizelor disponibile în secțiunea „Rezultate Analize Medicale” au doar valoare informativă. Astfel, pentru a beneficia de un raport de analize oficial, este necesar să vă deplasați la unitatea medicală unde s-a efectuat recoltarea pentru a intra în posesia respectivului raport semnat și parafat de către un Profesionist.

 1. Link-uri către terți

Websiteul Interdentis poate conține link-uri către Site-uri operate de terțe părți („Site-urile Terțelor Părți”). Aceste link-uri sunt destinate să furnizeze doar informații suplimentare. Includerea în websiteul Interdentis a oricărui link către un Site al unei Terțe Părți nu înseamnă că aprobăm, avizăm sau acceptăm responsabilitatea pentru respectivul Site al unei Terțe Părți, conținutul sau utilizarea acestuia, sau utilizarea serviciilor puse la dispoziție prin acesta.

Nu suntem obligați să filtrăm și să monitorizăm și nu am investigat sau monitorizat niciun Site al unei Terțe Părți pentru acuratețea, caracterul complet sau conformitatea cu legislația în vigoare. Nu suntem responsabili pentru eventualele pagube sau pierderi cauzate ca urmare a utilizării de către dvs. a Site-urilor administrate de Terțe Părți.

Utilizați aceste Site-uri ale Terțelor Părți pe propriul risc. Vă sugerăm să verificați cu atenție politicile și practicile acestor terțe site-uri și să vă asigurați că înțelegeți site-urile înainte să vă angajați în orice tip de acțiune sau tranzacție; plângeri, pretenții sau revendicări, preocupări sau întrebări în legătură cu produsele și serviciile terțelor site-uri ar trebui direcționate și/sau redirecționate către acestea.

 1. Încheierea responsabilităților părților

Responsabilitățile și obligațiile părților contractante sub acești Termeni și Condiții vor rămâne aplicabile până la momentul în care relația contractuală va fi încheiată de oricare dintre părți. Puteți încheia respectarea Termenilor și Condițiilor, în orice moment, printr-o notificare directă către Interdentis, la adresa de e-mail secretariat@interdentis.ro, comunicând că nu doriți continuarea acestor prevederi.

Dacă, prin judecata noastră, considerăm că ați încălcat ori vă suspectăm că ați încălcat una sau mai multe prevederi menționate în acești Termeni și Condiții, ne rezervăm dreptul de a vă suspenda sau înceta definitiv accesul la websiteul nostru, fără nicio notificare în prealabil, dumneavoastră rămânând responsabil pentru daunele sau responsabilitățile dobândite în timpul utilizării websiteului nostru, inclusiv data de suspendare sau încetare definitivă a accesului.

 1. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi constatată ca fiind nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Această versiune a fost actualizată la data de 1.11.2022.